Príď k nám študovať

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (KKUI) FEI TUKE zabezpečuje výučbu a realizuje výskumné alebo vývojové aktivity v oblastiach ako napr. riadenie zložitých systémov, priemyselná a humanoidná robotika, umelá inteligencia, hospodárska informatika, Internet vecí (Internet of things), cloudové počítanie (cloud computing), spracovanie a analýza veľkých dát (Big data), webové a mobilné aplikácie, atď.
V oblasti výučby KKUI garantuje dva študijné programy vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia (Bc., Ing., PhD.): Inteligentné systémy a Hospodárska informatika.
Nachádzate sa na dočasnej stránke KKUI, ktorá obsahuje základné informácie. Pre vaše pohodlie pripravujeme nový web v súlade s aktuálnymi trendmi v oblasti webových technológií.

Štátne skúšky

Záverečné práce

Pokyny pre vypracovanie záverečných prác (ZP) na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie

V školskom roku 2015/2016 boli štátnicovými komisiami vybrané tieto diplomové práce ako najlepšie (zoradené abecedne podľa ŠP):
 • Bc. Erik Kajáti (IS): Návrh a realizácia riadenia laboratórneho modelu Traverza pomocou cloudových technológií (dr. Papcun)
 • Bc. Peter Polák (IS): Systém pozornosti robota využívajúci fraktálnu analýzu
 • Bc. Brigita Bukovičová (HI): Optimálne riadenie v ekonomike (doc Filasová)
 • Bc. Ivana Kmecová (HI): Spracovanie dát pomocou zhlukovej analýzy (prof. Zolotová)
 • Bc. Róbert Magyar (HI): Tvorba odporúčaní v procesoch hospodárskej praxe (prof. Paralič)
 • Bc. Alžbeta Šárniková (HI): Riešenie optimalizačných úloh a ich využitie v prediktívnom riadení (dr. Jadlovská)
 • Bc. Zuzana Vantová (HI): Návrh platformy pre tvorbu prezenčných listín použitím Near Field Communication

Vedenie katedry

prof. Ing. Peter Sinčák, CSc. (vedúci katedry)

prof. Ing. Ján Paralič, PhD. (1. zástupca vedúceho katedry)
prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. (2. zástupca vedúceho katedry)
doc. Ing. Marián Mach, CSc. (vedúci Centra inteligentných technológii)
doc. Ing. Peter Butka, PhD. (vedúci Centra hospodárskej informatiky)
Ing. Marek Bundzel, PhD. (vedúci Centra aplikovanej kybernetiky)
Ing. František Babič, PhD. (tajomník katedry)

Členovia katedry

Profesori:

prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.
prof. Ing. Dušan Krokavec, CSc.
prof. RNDr. Eva Ocelíková, CSc.
prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.
prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
prof. Ing. Tomáš Sabol, CSc.

Docenti:

doc. Ing. Peter Butka, PhD.
doc. Ing. Anna Filasová, CSc.
doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
doc. Ing. Marián Mach, CSc.
doc. Ing. Kristína Machová, PhD.

Odborní asistenti:

Ing. František Babič, PhD.
Ing. Peter Bednár, PhD.
Ing. Vladimír Gašpar, PhD.
Ing. Slávka Jadlovská, PhD.
Ing. Rudolf Jakša, PhD.
Ing. Peter Papcun, PhD.
Ing. Martin Sarnovský, PhD.
Dr. Ing. Ján Vaščák
Ing. Mária Virčíková, PhD.

Výskumní pracovníci:

Ing. Marek Bundzel, PhD.
Ing. Gabriel Tutoky, PhD.

Sekretariát:

Tatiana Baňasová
Renáta Giannusis

Doktorandi

1st.

Ing. Martin Čertický
Ing. Jozef Mocnej
Ing. Anna Novická
Ing. Miroslav Smatana
Ing. Peter Takáč
Ing. Michal Vadovský
Ing. Dominik Vošček
Ing. Michal Varga

2nd.

Ing. Ján Čabala
Ing. Jakub Hvizdoš
Ing. Martin Mikula
Ing. Martin Miškuf
Ing. Miroslava Muchová
Ing. Jaroslav Ondo
Ing. Matej Oravec

3rd.

Ing. Tomáš Cádrik
Ing. Michal Kopčík
Ing. Tomáš Lojka
Ing. Gergely Magyar
Ing. Ladislav Nyulászi
Ing. Michal Puheim

4th.

Ing. Jakub Čerkala
Ing. Cecília Havrilová
Ing. Pavol Liščinský
Ing. Peter Michalik
Ing. Martina Tarhaničová

NDS.

Ing. Mgr. Peter Koncz
Ing. Alexandra Lukáčová

Kontakt

 • Adresa:

  Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
  Technická univerzita v Košiciach
  Letná 9/B
  042 00 Košice
 • Email:

  Tatiana.Banasova@tuke.sk
 • Tel:

  + 421 55 6253574
 • Fax:

  + 421 55 6253574
 • Social: