Novinky


Praktická pripravenosť vysokoškolských absolventov je jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich potenciál uplatnenia na trhu práce a zároveň úroveň intelektuálne kapitálu vo firmách. Z tohto dôvodu sa firmy Sygic, Pixel Federation, Leaf a HubHub pripravili pre študentov možnosť absolvovať nové praktické vzdelávanie pre digitálny biznis - Butterfly Effect program.

Študenti sa v multidisciplinárnych tímoch naučia navrhovať mobilné aplikácie alebo hry z produkčnej aj biznisovej stránky. Rozšíria si svoje portfólio aj možnosti budúcej kariéry v digitálnom biznise v TOP globálnych spoločnostiach na zaujímavých pozíciách, ktoré si vyžadujú technickú zdatnosť a podnikateľské rozmýšľanie. Program štartuje od 15. januára 2018 a beží počas celého letného semestra. Po skončení programu majú študenti v rukách základy pre svoj vlastný startup v podobe hry alebo aplikácie uvedenej na trh. Prihlásiť sa doň dá len do 22. októbra 2017.

Výberový proces pozostáva z prihlášky objasňujúcej motiváciu a skúsenosti, následne zo zadania a osobného pohovoru. Študenti, ktorí sa prihlásia skôr, získavajú viac času na vypracovanie zadania.
Library


Main

Naša história


Centrum Hospodárskej Informatiky (CHI) organizačne patrí pod Katedru kybernetiky a umelej inteligencie, FEI TU v Košiciach.

Vznik ŠP Hospodárska informatika bol odpoveďou na vydanie novej sústavy študijných odborov na Slovensku v roku 2002, v rámci ktorej bola vyčlenená samostatná skupina 9. informatické vedy, informačné a komunikačné technológie (v nej aj odbor 9.2.10. hospodárska informatika) a výsledky analýzy potrieb zamestnávateľov v regióne. Pri zrode spolupracovali dve fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Proces prípravy akreditačného spisu viedla za FEI prof. Eva Ocelíková a za EkF prof. Tomáš Sabol. (viac)

Do budúcnosti a ďalej


CHI zabezpečuje výučbu vo všetkých 3 stupňoch štúdia v študijnom programe Hospodárska informatika:


"Absolvovanie študijného programu Hospodárska informatika bolo jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré som urobil. Dodnes čerpám poznatky zo štúdia a vytvoril som si tu mnoho priateľstiev, ktoré mi pomáhajú aj na profesionálnej úrovni. Odbor bol ako mix ekonomických a informatických vied ideálnou voľbou pre mňa. Na mojej pracovnej pozícii potrebujem mať prehľad z programovania a na druhej strane zasa plánovať, riadiť projektový tím a manažovať svoje zdroje. Okrem toho mi základy ITIL procesov veľmi pomohli v rýchlej adaptácii do korporátneho IT prostredia."
Ing. Pavol Mirossay (Výkonný riaditeľ IT Valley Košice)

Library
Projects

Podpora zo všetkých strán


V rámci CHI sú riešené nielen domáce projekty financované z grantových schém ako VEGA, KEGA alebo APVV; ale aj medzinárodné projekty financované z fondov Európskej únie.

Pridaj sa k nám


Ak máš záujem byť súčasťou mladej a dynamickej komunity, tak si na správnom mieste. Počas svojho štúdia máš nielen možnosť spolupracovať na riešení rôznych reálnych úloh alebo absolvovať pozvané prednášky na aktuálne témy z praxe, ale zároveň sa podieľať aj na mimo výučbových aktivitách, ktorých cieľom je budovať komunitu hospodárskych informatikov na Slovensku.
Group