Laboratóriá

Nazri do tajov učebne


K dispozícii máme moderne vybavené laboratória, v rámci ktorých študenti majú k dispozícii dostatočne výkonné pracovné stanice s nainštalovanými softvérom podľa potreby konkrétnych predmetov. Každé laboratórium je pripojené na optickú sieť SANET umožňujúcu rýchly prístup na Internet. Zároveň študenti majú možnosť používať svoje vlastné laptopy a pripojenie na Internet prostredníctvom wi-fi siete.

Tieto priestory môžu študenti využívať aj mimo výučby pre potreby práce na zadaniach, diplomových alebo bakalárskych prác alebo na vhodné mimoškolské aktivity.

Laboratórium znalostných procesov

(v101a, 1. poschodie, Vysokoškolská 4)


Správcovia: F. Babič, M. Vadovský
12 PC, projektor, plátno, biela keramická tabuľa
v101a

Laboratórium podnikových procesov

(B11, 2. poschodie, B. Němcovej 1)


Správcovia: F. Babič, M. Mikula
20 PC, projektor, plátno, biela keramická tabuľa
B11

Študijný kútik


Samozrejme nezabúdame, že naši študenti niekedy musia čakať na chodbe...
Preto sme sa snažili vytvoriť pre nich pohodlný študijný kútik, aby im čakanie rýchlejšie a efektívnejšie ubehlo.
Študijný kútik