Termíny štátnych skúšok v školskom roku 2016/2017:

Bakalárske štúdium:

21.09.2017 (opravný termín)

Inžinierske štúdium:

21.09.2017 (opravný termín)

 

Okruhy tém k štátnicovému predmetu v školskom roku 2016/2017:

  • ŠP Hospodárska informatika (PDF)
  • ŠP Inteligentné systémy (PDF)

 

Harmonogram pre školský rok 2016/2017:

  • Opravný termín v bakalárskom a inžinierskom štúdiu (PDF)