Termíny štátnych skúšok v školskom roku 2016/2017:

Bakalárske štúdium:

22.06.2017

Inžinierske štúdium:

25-26.05.2017

 

Okruhy tém k štátnicovému predmetu v školskom roku 2016/2017:

  • ŠP Hospodárska informatika (PDF)
  • ŠP Inteligentné systémy (PDF)

 

Harmonogram pre školský rok 2016/2017:

  • Bakalárske štúdium (PDF)
  • Inžinierske štúdium (PDF)