Školský rok 2016/2017

Hospodárska informatika

Bakalársky stupeň Inžiniersky stupeň

Inteligentné systémy

Bakalársky stupeň Inžiniersky stupeň

Školský rok 2015/2016

Hospodárska informatika

Bakalársky stupeň Inžiniersky stupeň

Inteligentné systémy

Bakalársky stupeň Inžiniersky stupeň

Bližšie informácie nájdete na tejto linke (http://maisportal.tuke.sk/portal/home.mais)