Vitajte na stránkach Hospodárskej informatiky


Hospodárska informatika na KKUI FEI TU v Košiciach predstavuje informaticky orientovaný študijný program, ktorý vychováva IT absolventov v súlade s aktuálnymi trendmi ako dátová analytika, mobilné aplikácie, získavanie dát prostredníctvom chytrých zariadení, User Experience, atď.
Ak máte záujem o spoluprácu alebo sa chcete niečo opýtať, kontaktujte: frantisek.babic(zavináč)tuke.sk.

Ďakujeme nadácii ESET za podporu

Nadácia ESET
Nadácia Tatra banky


Spoznaj IT faCOOLty
Butterly Effect
Main

Naša história


Centrum Hospodárskej Informatiky (CHI) organizačne patrí pod Oddelenie Hospodárskej informatiky na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie, FEI TU v Košiciach.

Vznik ŠP Hospodárska informatika bol odpoveďou na vydanie novej sústavy študijných odborov na Slovensku v roku 2002, v rámci ktorej bola vyčlenená samostatná skupina 9. informatické vedy, informačné a komunikačné technológie (v nej aj odbor 9.2.10. hospodárska informatika) a výsledky analýzy potrieb zamestnávateľov v regióne. Pri zrode spolupracovali dve fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Proces prípravy akreditačného spisu viedla za FEI prof. Eva Ocelíková a za EkF prof. Tomáš Sabol. (viac)

Do budúcnosti a ďalej


CHI zabezpečuje výučbu vo všetkých 3 stupňoch štúdia v študijnom programe Hospodárska informatika:


"Absolvovanie študijného programu Hospodárska informatika bolo jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré som urobil. Dodnes čerpám poznatky zo štúdia a vytvoril som si tu mnoho priateľstiev, ktoré mi pomáhajú aj na profesionálnej úrovni. Odbor bol ako mix ekonomických a informatických vied ideálnou voľbou pre mňa. Na mojej pracovnej pozícii potrebujem mať prehľad z programovania a na druhej strane zasa plánovať, riadiť projektový tím a manažovať svoje zdroje. Okrem toho mi základy ITIL procesov veľmi pomohli v rýchlej adaptácii do korporátneho IT prostredia."
Ing. Pavol Mirossay (Výkonný riaditeľ IT Valley Košice)

Library
Projects

Podpora zo všetkých strán


V rámci CHI sú riešené nielen domáce projekty financované z grantových schém ako VEGA, KEGA, APVV alebo rôznymi nadáciami (ESET, Tatra banky); ale aj medzinárodné projekty financované z fondov Európskej únie.

Pridaj sa k nám


Ak máš záujem byť súčasťou mladej a dynamickej komunity, tak si na správnom mieste. Počas svojho štúdia máš nielen možnosť spolupracovať na riešení rôznych reálnych úloh alebo absolvovať pozvané prednášky na aktuálne témy z praxe, ale zároveň sa podieľať aj na mimo výučbových aktivitách, ktorých cieľom je budovať komunitu hospodárskych informatikov na Slovensku.
Group