Laboratóriá

Nazri do tajov učebne


K dispozícii máme moderne vybavené laboratória, v rámci ktorých študenti majú k dispozícii dostatočne výkonné pracovné stanice s nainštalovanými softvérom podľa potreby konkrétnych predmetov. Každé laboratórium je pripojené na optickú sieť SANET umožňujúcu rýchly prístup na Internet. Zároveň študenti majú možnosť používať svoje vlastné laptopy a pripojenie na Internet prostredníctvom wi-fi siete.

Tieto priestory môžu študenti využívať aj mimo výučby pre potreby práce na zadaniach, diplomových alebo bakalárskych prác alebo na vhodné mimoškolské aktivity.

Laboratórium dátovej analytiky

(v147, 1.poschodie, Vysokoškolská 4)


Správcovia: F. Babič, M. Vadovský
12 PC, projektor, plátno, biela keramická tabuľa
v101a

Laboratórium spracovania veľkých dát

(B11, 2.poschodie, B. Němcovej 1)


Správcovia: F. Babič, M. Mikula
20 PC, projektor, plátno, biela keramická tabuľa
B11

Laboratórium chytrých technológií

(002, prízemie, Vysokoškolská 4)


Správcovia: V. Gašpar, P. Šatala
7 inteligentných telefónov, 2 inteligentné váhy, 2 inteligentné náramky, 1 inteligentné hodinky, PC, notebook

Študijný kútik


Samozrejme nezabúdame, že naši študenti niekedy musia čakať na chodbe...
Preto sme sa snažili vytvoriť pre nich pohodlný študijný kútik, aby im čakanie rýchlejšie a efektívnejšie ubehlo.
Študijný kútik