Profile picture

TUKE, Hospodárska Informatika
Košice
Vo vzťahu s HI - je to komplikované
Vyber si predmety, ak chceš byť: Dátový analytik Tester Programátor SAP admin PM
Podmienky prijatia, Prihláška, Internáty, Erazmus
Profile picture
HI-čkár

Zapojili sme sa do najnovšieho mentoringového programu Aj Ty v IT s názvom Spoznaj IT faCOOLty (kde, čo). V rámci tohto programu sa môžeš zaregistrovať a stráviť jeden deň u nás v sprievode niektorého z našich študentov.
Profile picture
HI-čkár

V rámci predmetu Manažment projektov si pre našich študentov pripravil pozvanú prednášku Peter Breyl z T-Systems Košice. Témou boli H2020 projekty a skúsenosti z praxe.
Profile picture
HI-čkár

V rámci predmetu Manažment projektov si pre našich študentov pripravili pozvanú prednášku Jozef Bučko a Zlatica Procházková z T-Systems Košice. Témou bolo miesto projektového manažmentu v reťazci Sales & Service Management.
Profile picture
HI-čkár

V rámci workshopu na tému dátová analytika sme v našich priestoroch privítali žiakov z Gymnázium Alejová 1 Košice
Profile picture
HI-čkár

V rámci predmetu Analýza a návrh informačných systémov si pre našich študentov pripravili pozvanú prednášku Martin Krupa z ui42. Témou bolo testovanie UX.
Profile picture
HI-čkár

Naším študentom sme spolu s riaditeľom Košickej pobočky Americkej obchodnej komory na Slovensku Martinom Mudrákom odovzdali certifikáty za úspešné absolvovanie voliteľného predmetu Zručnosti pre úspech - z univerzity do praxe.
Výučbu tohto predmetu zabezpečovali partnerské firmy (Siemens, T-Systems, LafargeHolcim) združenia Business Service Center Forum (BSCF) Americkej obchodnej komory v SR. Cieľom predmetu je poskytnúť študentom sadu efektívnych mäkkých zručností, ktoré sú zároveň tými najmenej rozvinutými kompetenciami čerstvých absolventov vstupujúcich na trh práce.
Tento predmet bol v Košiciach vyučovaný prvýkrát na FEI TUKE a PhF v Košiciach.
Profile picture
HI-čkár

Náš projekt s názvom Vývoj softvéru pre nositeľné IoT zariadenia získal financovanie z Grantového programu Kvalita vzdelávania 2017 Nadácie Tatra banky (podporené projekty).
Profile picture
HI-čkár

V rámci predmetu Manažment projektov si pre našich študentov pripravil pozvanú prednášku Rudolf Takáč z 2BCognitus Košice. Témou boli sociálne zručnosti projektového manažéra a skúsenosti z praxe.
Profile picture
HI-čkár

V rámci workshopu na tému dátová analytika sme v našich priestoroch privítali žiakov z Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné, Obchodná akadémia Polárna Košice a Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice.
Profile picture
HI-čkár

V rámci predmetu nového predmetu Vývoj a testovanie softvérových systémov si pre našich študentov náš absolvent Dávid Bajus s kolegom z NESS Košice pripravili prakticky orientované cvičenie na tému automatizované testovanie softvéru pomocou nástroja Selenium.
Profile picture
HI-čkár

V rámci predmetu nového predmetu Vývoj a testovanie softvérových systémov si pre našich študentov pripravili 2 pozvané prednášky Katarina Kicakova a Maros Dzuris z FPT Košice na tému testovanie softvéru a automatizované testovanie.
Profile picture
HI-čkár

V rámci predmetu Manažment projektov si pre našich študentov pripravil pozvanú prednášku Martin Junger z NESS Košice. Témou bol vznik projektu v korporáte a aktivity s tým súvisiace.
Profile picture
HI-čkár

Naši študenti absolvovali prvé 4 semináre v rámci voliteľného predmetu Zručnosti pre úspech - z univerzity do praxe, ktorého výučbu zabezpečujú partnerské firmy (Siemens, T-Systems, LafargeHolcim) združenia Business Service Center Forum (BSCF) Americkej obchodnej komory v SR. Cieľom predmetu je poskytnúť študentom sadu efektívnych mäkkých zručností, ktoré sú zároveň tými najmenej rozvinutými kompetenciami čerstvých absolventov vstupujúcich na trh práce. Tento predmet je v Košiciach vyučovaný prvýkrát na FEI TUKE a PhF v Košiciach.
Profile picture
HI-čkár

Medzi našich absolventov patrí aj Pavol Mirossay, výkonný riaditeľ Košice IT Valley, ktorý spomína na svoje vysokoškolské štúdium v tomto článku
Profile picture
HI-čkár

Pre všetkých prvákov v Bc. štúdiu na FEI TUKE sme si pripravili predstavenie študijného programu Hospodárska informatika v rámci predmetu Úvod do Inžinierstva.
Profile picture
HI-čkár

Podporili sme účasť našich študentov na programe Butterfly Effect, ktorý v tomto roku pilotne spúšťajú Sygic, Pixel Federation, Leaf a HubHub. ui42.
Profile picture
HI-čkár

V rámci predmetu Analýza a návrh informačných systémov sme rozšírili výučbu o tému User Experience (UX). Túto tému prednášal jeden z najpovolanejších – Martin Krupa z ui42.
Profile picture
HI-čkár

Začíname nový školský rok, v ktorom sa tešíme nielen na staronové tváre, ale aj nových študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdium Hospodárskej informatiky.
Profile picture
HI-čkár

F. Babič sa zúčastnil panelovej diskusie v rámci FPT Summer School 2017 spolu s M. Bartom z bart.sk , M. Antalom z Global Logicu a J. Vojtkom z FPT.
Profile picture
HI-čkár

Získali sme financovanie z Nadácie ESETu, pomocou ktorého chceme aj naďalej našim študentom ponúkať bohaté interakcie s praxou či už vo forme pozvaných prednášok, súťaží alebo interaktívnych workshopov. Zároveň chceme pokračovať v naštartovanej tradícii tematických workshopov pre žiakov stredných škôl, ktorých cieľom je zvýšiť ich motiváciu študovať IT.
Profile picture
HI-čkár

Gratulujeme čerstvým bakalárom a držíme im palce v inžinierskom štúdiu!
Profile picture
HI-čkár

F. Babič sa zúčastnil série workshopov určených vysokoškolským pedagógom, ktorých cieľom je priniesť do výučbového procesu súčasné trendy v oblasti mäkkých zručností. Tieto workshopy organizovalo Fórum centier podnikových služieb Americkej obchodnej komory v SR postupne v priestoroch svojich členov v Košiciach: AT&T, IBM, LafargeHolcim, T-Systems, CBRE, Embraco. Získané poznatky a zručnosti zakomponujeme do našich predmetov.
Profile picture
HI-čkár

J. Paralič a F. Babič sa zúčastnili dvoch workshopov na tému Projektové riadenie Trendy, Techniky, Postupy v priestoroch firmy 2BCognitus. Nadobudnuté znalosti a skúsenosti budú použité nielen pri riadení projektov ale aj vo výučbe projektového manažmentu.
Profile picture
HI-čkár

Na stretnutí Klubu učiteľov informatiky v priestoroch ÚI PF UPJŠ v Košiciach sme predstavili prítomným oblasť dátovej analytiky prostredníctvom jednoduchých praktických príkladov v jazyku R - pozvánka. Ďakujeme za pozvanie!
Profile picture
HI-čkár

Skupina Hičkárov absolvovala návštevu firmy NESS KDC, v rámci ktorej im bola predstavená firma, jej priestory a dva reálne projekty. Ďakujeme za túto možnosť M. Jungerovi a jeho kolegyniam.
Profile picture
HI-čkár

Za prítomnosti S. Šimkovej (SAP Akadémia), M. Džbora (T-Systems Slovakia) a J. Vojtka (FPT Slovakia) sme odovzdali certifikáty úspešným absolventom tohtoročnej SAP Akadémie z radov HIčkárov, konkrétne SAP programátor alebo SAP administrátor. Túto možnosť budeme našim študentom ponúkať aj v novom školskom roku 2017/2018, primárne pre študentov inžinierskeho štúdia.
Profile picture
HI-čkár

Gratulujeme našim úspešným diplomantom, z ktorých sú už inžinieri a držíme im palce pri hľadaní uplatnenia na trhu práce.
Profile picture
HI-čkár

Absolvovali sme návštevu Gymnázia Poštová v Košiciach, kde sme dvom skupinám druhákom predstavili oblasť dátovej analytiky na jednoduchých príkladov v jazyku R.
Profile picture
HI-čkár

Absolvovali sme návštevu Gymnázia vo Vranove nad Topľou, v rámci ktorej sme dvom skupinám žiakom predstavili dátovú analytiku na jednoduchom príklade detekcie SPAMU v emailoch.
Profile picture
HI-čkár

Tri piatky sme boli k dispozícii stredným školám s workshopom na tému dátová analytika v praxi. Túto možnosť využili skupiny žiakov z Gymnázia sv. Edity Steinovej Košice, Gymnázium Alejová Košice, Gymnázia Poštová Košice, Gymnázium Trebišov a Gymnázium Snina.
Profile picture
HI-čkár

Pred našich prvákov sa postavil jeden z predstaviteľov firmy Freudenberg IT, ktorý našim študentom ponúkol možnosť absolvovať nielen letné stáže v ich Košickej podobe. Veríme, že niektorí z nich túto možnosť aj využijú.
Profile picture
HI-čkár

Časť našich študentov navštívila v rámci Dňa otvorených dverí firmu T-Systems Slovakia v Košiciach, ktorý pre nich zorganizovalo SAP oddelenie. Veríme, že nielen týmto sa zvýši záujem o absolvovanie SAP Akadémie v blokoch SAP Administrátor alebo ABAP programátor v rámci Ing. štúdia.
Profile picture
HI-čkár

Pre našich študentov sme usporiadali workshop o projektovom manažmente, ktorého sa zúčastnili projektoví manažéri z viacerých IT firiem v Košiciach (T-Systems, IBM, NESS, FIT a GlobalLogic) spolu s výkonným riaditeľom IT Valley. Študenti kládli nielen otázky na telo, ale súťažili v riešení reálnych úloh z projektového manažmentu zadanými jednotlivými účastníkmi.
Profile picture
HI-čkár

Absolvovali sme jeden z prvých pokusov nasadiť princíp gamifikácie do našej výučby. V rámci predmetov UHI a HIP sme pre študentov usporiadali súťaž vo vyhľadávaní na internete podľa konceptu "Google War" vytvoreného študentmi z Jedlíkovej 9. Bolo zaujímavé sledovať, s akým zápalom sa niektorí pustili do hľadania správnej odpovede.
Profile picture
HI-čkár

Už tradične sme sa zapojili do organizácie celosvetového podujatia Girls Day 2017, ktorý na Slovensku prebiehal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku. Pre 3 skupiny dievčat sme si pripravili program, aby sme ich zoznámili so svetom dátovej analytiky pomocou jednoduchých príkladov v jazyku R. S organizáciou nám pomohla skupina našich študentiek, ktorým za to veľmi pekne ďakujeme (Kristína, Andrea, Katarína a Simona).
Profile picture
HI-čkár

Pred našich študentov predstúpili zástupcovia firmy IBM z pobočky v Košiciach, dvaja z nich boli naši absolventi (Martin Schmidt a Lukáš Jančík). V rámci pozvanej prednášky predstavili študentom 3.ročníka bakalárskeho štúdia oblasť CRM spolu s konkrétnymi príkladmi z praxe.
Profile picture
HI-čkár

V spolupráci s partnermi Dr.Max (online) a bart.sk sme vypísali súťaž pre študentov HI na tému "Ako bude vyzerať internetová lekáreň za 5 rokov?" Pre tri najlepšie riešenia sme pripravili zaujímavé ceny.
Profile picture
HI-čkár

Nielen my, ale aj niekoľko našich študentov sa zúčastnilo eFOCUS konferencie Biznis analytika v Bratislave, aby sme sa dozvedeli, ako funguje dátová analytika v praxi. Vypočuli sme si viaceré zaujímavé prípadové štúdie zamerané najmä na oblasť CRM, t.j. ako získať nových zákazníkov alebo ako si udržať tých existujúcich.
Profile picture
HI-čkár

Vývoj hier pre Facebook, mobily a tablety má silné zastúpenie aj na Slovensku prostredníctvom jedného zo svetových lídrov - firmy Pixel Federations. Šimon Šicko ako jeden z jej zakladateľov sa postavil pred našich študentov, aby im porozprával ako vybudoval úspešnú firmu na "zelenej lúke", ako funguje herný biznis z pohľadu vývojárskej firmy a prečo je dátová analytika pre nich jedným z dôležitých pilierov fungovania.
Profile picture
HI-čkár

Ďalší z našich absolventov prišiel medzi našich študentov, aby im porozprával o Performance online marketingu v praxi. Martin Anderko z Ness Digital Engineering prezentoval viacero zaujímavých odporúčaní a príkladov z praxe na základe svojich bohatých skúseností z pôsobenia v tejto oblasti (prvý e-shop si založil, keď bol v 2.ročníku u nás).
Profile picture
HI-čkár

Konkrétnu prípadovú štúdiu popisujúcu vývoj eCommerce riešenia pre sieť lekární Dr.Max+ prezentovali nielen Marek Barta za dodávateľa ale aj Tomáš Schuchmann ako eCommerce riaditeľ Dr.Max+. Výsledkom bola vzájomná diskusia a pohľad z oboch strán projektu, ktorý vygeneroval množstvo otázok zo strany študentov.
Profile picture
HI-čkár

Oblasť eCommerce projektov má stále dôležité miesto vo svete IKT. Marek Barta z bart.sk predstavil študentom proces definovania zámeru a základných parametrov takéhoto typu projektov (cena, čas,...). Na konkrétnych príkladoch zo svojej bohatej praxe dokumentoval dobré aj zlé skúsenosti.
Profile picture
HI-čkár

Opäť nás navštívil Filip Vítek, aby prostredníctvom interaktívneho workshopu vysvetlil študentom, ako sa líši Big Data od bežnej analytiky. Študenti nielen počúvali, ale aj súťažili v riešení niekoľkých úloh, za ktoré mohli vyhrať vecné ceny alebo voľný vstup na študentskú časť odbornej konferencie Biznis analytika.
Profile picture
HI-čkár

UX (User experience) sa stáva dôležitou súčasťou softvérového vývoja aj na Slovensku. M. Šolc z firmy Lighting Beetle v rámci svojej pozvanej prednášky predstavil základné princípy na konkrétnych ukážkach z realizovaných projektov.
Profile picture
HI-čkár

Začali sme nový letný semester, v ktorom nás, okrem iných aktivít, už tradične čakajú štátne skúšky v bakalárskom a inžinierskom štúdiu. Naďalej pokračujeme v spolupráci so strednými školami, aby sme zvýšili záujem o štúdium HI, ktorý sa (dúfame) prejaví v počet prihlášok. Termín podávania: 28.04.2017, podmienky prijatia: web fakulty.
Profile picture
HI-čkár

Naštartovali sme spoluprácu s Americkou obchodnou komorou na Slovensku, ktorej prvým výsledkom je účasť našich študentov na Mentor Network Program v Košiciach (web).
Profile picture
HI-čkár

Naši PhD. druháci úspešne absolvovali svoje doktorandské skúšky, čím sa kvalifikovali do druhej polovice svojho doktorandského štúdia. Gratulujeme!
Profile picture
HI-čkár

Opäť náš navštívil náš absolvent P. Mirossay, ktorý od 1.3 nastúpil na miesto výkonného riaditeľa klastra Košice IT Valley, aby motivoval našich študentov k intenzívnejšiemu prístupu k štúdiu a rozvoju vlastných schopností.
Profile picture
HI-čkár

Absolvent HI Matej Falat bol platnou časťou tímu Slovenska, ktorý získal striebornú medailu na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní 2017 vo švajčiarskom St. Moritzi, Gratulujeme!
Profile picture
HI-čkár

Zúčastnili sme sa akcie Safer Internet Day na SPŠ v Snine, kde sme prostredníctvom praktických ukážok ukázali žiakom ako funguje detekcia SPAMu.
Profile picture
HI-čkár

Naši diplomanti a bakalári absolvovali prezentácie výsledkov svojich DP a BP za zimný semester, ktorých cieľom bolo vyhodnotiť dosiahnutý progres a poskytnúť rady v prípade problémov alebo meškania.
Profile picture
HI-čkár

Naši študenti venovali hlavne skúškam, my sme okrem toho pripravovali predmety pre letný semester, dohadovali pozvané prednášky z praxe alebo aktualizovali zoznam otázok na štátne záverečné skúšky.
Profile picture
HI-čkár

07.decembra sme úspešne absolvovali druhý ročník futbalového turnaja HI. Za podporu ďakujeme firmám Freudenberg IT Košice (finančne) a bart.sk (finančne aj účasťou.)
Profile picture
HI-čkár

Navštívil nás p. Dzuriš z firmy FPT Slovakia, ktorý naším študentom popísal základy testovania softvéru a niekoľko reálnych príkladov z domény automatizácie testovania.
Profile picture
HI-čkár

Navštívil nás p. Barta z firmy bart.sk (úplne posledný), ktorý naším študentom porozprával aké techniky a prístupy používa na efektívny manažment nielen svojho pracovného času ale pracovného času svojich zamestnancov.
Profile picture
HI-čkár

Navštívil nás p. Wagner, ktorý pôsobí ako biznis konzultant a Closure špecialista, aby predstavil riešenie reálnej analytickej úlohy zameranej na využitie techník spracovania prirodzeného jazyka a strojového učenia na analýzu publikovaných medicínskych článkov, štúdií, príspevkov, atď.
Profile picture
HI-čkár

Navštívil nás p. Vanický z firmy T-Systems Slovakia, ktorý naším druhákom predstavil jazyk ABAP a kariéru ABAP programátora.
Profile picture
HI-čkár

Úspešne sme naštartovali spoluprácu so SAP Akadémiou, v rámci ktorej časť našich prvákov a druhákov v Ing. štúdiu absolvuje kurz SAP Programátor alebo SAP Administrátor. Držíme všetkým palce!
Profile picture
HI-čkár

Aby sme aj naším mladším kolegom na stredných školách priblížili dátovú analytiku, zorganizovali sme pre nich workshop, v rámci ktorého si vyskúšali praktické ukážky v jazyku R. Počas novembra nás v troch termínoch navštívili 3 skupiny študentov z Gymnázia sv. Edity Steinovej, skupina študentov z Gymnázia v Snine, skupina z Gymnázia v Trebišove a 2 skupiny študentov zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach.
Profile picture
HI-čkár

Navštívil nás Juraj Kapasný, ktorý ako jeden zo zakladateľov start-upu KNOYD porozprával naším študentom, ako funguje dátová analytika v praxi.
Profile picture
HI-čkár

Ako každý rok, tak aj teraz sme sa zúčastnili Workshopu o inteligentných a znalostne orientovaných technológiách, ktorý sa tento rok uskutočnil v kombinácii s konferenciou Data a Znalosti.
Profile picture
HI-čkár

Spolu s ďalšími členmi našej katedry KKUI sme sa zúčastnili Prezentácie vysokých škôl, ktoré zorganizovalo Gymnázium P. Horova v Michalovciach.
Profile picture
HI-čkár

Pre všetkých prvákov v Bc. štúdiu na FEI sme si pripravili predstavenie ŠP HI a praktické ukážky vybraných bakalárskych prác, ktoré sme prezentovali spolu s našimi úspešnými bakalármi v rámci predmetu Úvod do Inžinierstva.
Profile picture
HI-čkár

Začíname nový školský rok, v ktorom sa tešíme nielen na staronové tváre ale aj nových študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdium Hospodárskej informatiky.
Profile picture
HI-čkár

Naši bakalári úspešne obhájili svoje bakalárske práce. V rámci nich programovali webové alebo mobilné aplikácie, analyzovali rôzne typy dát (aj veľkých objemov), riešili optimalizačné alebo simulačné úlohy, budovali IT infraštruktúru, atď.
Profile picture
HI-čkár

Navštívili nás zástupcovia firmy Sygic, ktorá patrí k najprogresívnejším IT firmám zo Slovenska. Spolu so študentmi sme im ukázali čomu sa venujeme a vytvorili sme základ pre budúcu spoluprácu.
Profile picture
HI-čkár

Aj naši študenti sa uchádzali o možnosť absolvovať 2-týždňový tréningový program spoločnosti Huawei Technologies v Pekingu v Číne.
Profile picture
HI-čkár

Naši diplomanti úspešne obhájili svoje diplomové práce. V rámci nich rozvíjali svoje znalosti a zručnosti pri návrhu a implementácii rôznych softvérových aplikácií, návrhu a implementácii metód potrebných na spracovanie a analýzu veľkých dát, návrhu a implementácii metód potrebných na riadenie IT infraštruktúry, atď.
Profile picture
HI-čkár

Jednou z top IT firiem v Košiciach je FPT Slovakia a jej zástupcovia prišli porozprávať našim študentom niečo o testovaní softvéru a najmä automatizácii tohto procesu, ktorá je momentálne veľmi trendy.
Profile picture
HI-čkár

Prečo je dobré naučiť sa jazyk ABAP prišiel naším študentom porozprávať p. M. Vanický z firmy T-Systems Slovakia.
Profile picture
HI-čkár

O tom, aká je dôležitá motivácia prišiel našim študentom porozprávať p. M. Lavčák, ktorý v Košiciach založil a prevádzkuje kreatívny priestor na podporu startupov.
Profile picture
HI-čkár

Písali o nás v časopise Haló TU, zapojili sme sa do akcie Girl’s day v spolupráci s AJ Ty v IT.
Profile picture
HI-čkár

Navštívil nás p. Filip Vítek a porozprával našim študentom o tom, ako funguje analýza dát v praxi.
Profile picture
HI-čkár

Tu môžeš vyplniť prihlášku, ak si rozhodnutý byť súčasťou komunity Hospodárskych informatikov a pôsobiť v budúcnosti v oblasti IKT.
Profile picture
HI-čkár

V spolupráci s firmou Bart.sk sme zorganizovali pre študentov cyklus prednášok na tému E-Commerce projekt.
Profile picture
HI-čkár

Pre našich študentov sme zorganizovali seminár na témy ako nasadenie webovej aplikácie postavenej na Microsoft technológiách, jazyk R a najčastejšie používané balíky, technológie na spracovanie veľkých dát ako Hadoop, Tessera, Spark.
Profile picture
HI-čkár

Navštívil nás p. P Mirossay z firmy T-Systems Slovakia, aby ukázal našim študentom ako vyzerá život v korporácii, alebo ako sa zamestnať v IT.
Profile picture
HI-čkár

Absolvujeme návštevy na stredných školách alebo im ponúkame možnosť exkurzie v našich laboratóriách, kde sú pre žiakov pripravené praktické ukážky a možnosť vyhrať tričko CHI v krátkom vedomostnom kvíze.
Profile picture
HI-čkár

Toto obdobie je vyhradené na skúšky, preto našim študentom držíme palce pri ich úspešnom absolvovaní!
Profile picture
HI-čkár

Zorganizovali sme Vianočný turnaj HI vo futbale pre našich študentov a vyučujúcich. Prvý ročník priniesol pozitívny ohlas a vyhliadky do budúcnosti.
Profile picture
HI-čkár

Pre našich prvákov sme zorganizovali Seminár z programovania, aby sme im pomohli úspešne zvládnuť prvý ročník na univerzite.
Profile picture
HI-čkár

Absolvujeme návštevy na stredných školách alebo im ponúkame možnosť exkurzie v našich laboratóriách, kde sú pre žiakov pripravené praktické ukážky a možnosť vyhrať tričko CHI v krátkom vedomostnom kvíze.
Profile picture
HI-čkár

Ako funguje projektový manažment v medzinárodnom prostredí, keď členovia tímu sedia na rôznych kontinentoch a sú rôznych národností, prišiel porozprávať p. J. Vojtko z firmy FPT Slovakia.
Profile picture
HI-čkár

Ako funguje projektový manažment vo veľkej medzinárodnej firmy prišiel našim študentom porozprávať p. M. Džbor z firmy T-Systems Slovakia.
Profile picture
HI-čkár

Otvárame naše CHI priestory pre návštevníkov v rámci Dňa otvorených dverí na TUKE.
Profile picture
HI-čkár

Každý ročník HI si zvolil ročníkového vedúceho, prostredníctvom ktorého komunikujeme so študentmi, posúvame dôležité informácie alebo zbierame spätnú väzbu, nápady a inšpirácie.
Profile picture
HI-čkár

Tu nájdeš aktuálne podmienky a termíny, aby si mohol byť jeden z nás.
Profile picture
HI-čkár

Začíname nový školský rok, v ktorom sa tešíme nielen na staronové tváre ale aj nových študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdium Hospodárskej informatiky.