Aktivity

Oblasti výskumu

Výskumné aktivity nášho centra sú primárne zamerané na tieto oblasti:

Spracovanie a analýza rôznych typov dát (Data science) pomocou adaptovaných metód strojového učenia s cieľom dosiahnuť efektívnejší analytický proces či už z pohľadu času, presnosti alebo pochopenia výsledkov.

Spracovanie a analýza veľkých objemov dát (Big Data) s cieľom zabezpečiť ich efektívne spracovanie a analýzu v reálnom čase v rámci dostupných technologických možností.

Návrh a experimentálne overenie nových metód v oboch hore uvedených oblastiach, napr. na extrahovanie vzorov v prúdoch dát. Používame dáta medicínske, textové, webové, priemyselné, procesné, transakčné, atď.
Science goal