Naša história


Akreditáciu sme získali v roku 2004, takže 1.ročník Bc. štúdia sme mohli otvoriť v septembri 2005 ako univerzitné študijné programy: t.j. spoločné študijné programy FEI a EkF TUKE. V nasledujúcom roku 2005 sa nám prihlásilo prvých 40 uchádzačov o štúdium.

V marci 2007 sme opäť pripravili akreditačný spis vzhľadom na to, že išlo o nové študijné programy. Aj v tomto prípade šlo o spoločné študijné programy FEI a EkF TUKE. V tomto roku sme prekročili hranicu 100 uchádzačov o Bc. štúdium a vzostupný trend sme potvrdili v roku 2008. Zároveň sme v tomto roku prvýkrát otvorili Ing. štúdium, na ktoré sa zapísali prví absolventi Bc. štúdia HI na TUKE.

V roku 2009 prebehla prvá komplexná akreditácia univerzít SR, pri ktorej sa posudzovala kvalita výskumu a spôsobilosť poskytovať VŠ vzdelávanie v rámci jednotlivých vedných odborov. Pre univerzity sa stalo nevýhodným akreditovať oblasť výskumu a súvisiace študijné programy na úrovni univerzity, nakoľko by tým oslabila fakulty, z ktorých garanti odborov pochádzajú. Preto po dohode s EkF je ďalej odbor Hospodárska informatika akreditovaný a plne garantovaný na FEI, ale jeho zabezpečovanie stále prebieha v spolupráci s EKF. Tentokrát sme už okrem prvých dvoch stupňov štúdia žiadali už aj o doktorandské štúdium, ako aj habilitácie a inaugurácie. Žiadosť o akreditáciu bola úspešná vo všetkých stupňoch, o ktoré sme žiadali. V tomto roku sme zaznamenali skoro 500 uchádzačov o Bc. štúdium.

V roku 2010 sme predstavili prvých 18 absolventov Ing. stupňa štúdia. Okrem toho sme prekročili hranicu 500 prihlášok na Bc. a 50 na Ing. štúdium. Zároveň k nám nastúpili prví 2 interní doktorandi a úspešne prebehlo prvé inauguračné konanie v odbore HI. Ján Paralič bol následne vymenovaný prezidentom SR za profesora v odbore HI.

V októbri 2011 boli vypracované akreditačné spisy pre všetky doktorandské študijné programy na FEI TUKE z dôvodu prechodu z 3-ročného na 4-ročné doktorandské štúdium. V tomto roku sme prvýkrát zaznamenali pokles v počet prihlášok na Bc. štúdium, ale v rámci Ing. štúdia pokračoval vzostupný trend (prekročili sme hranicu 100).

V roku 2012 klesol počet uchádzačov o Bc. štúdium cca o 50%. V júni 2013 prebehla prvá obhajoba dizertačnej práce na HI TUKE. Ing. Martin Repka úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu pod vedením prof. Jána Paraliča. V tomto roku sa ustálil počet uchádzačov o Bc. štúdium, ktorý presahoval plánovaný počet viac ako dvojnásobne.

V roku 2014 prebehlo úspešne prvé habilitačné konanie v odbore HI, Peter Butka sa stal docentom v júni 2014. Pripravili akreditačný spis v súvislosti s povinnou komplexnou akreditáciou všetkých slovenských univerzít. V rámci Ing. štúdia sa nám stabilizoval záujem na úrovni plánovaného počtu prijatých.

V rokoch 2015 a 2016 počty uchádzačov kopírovali predchádzajúce trendy a zároveň sme každý rok realizovali analýzu, odkiaľ k nám prichádzajú noví študenti a z akých dôvodov.Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí prispeli k vzniku a rozvoju odboru HI na TUKE (v abecednom poradí): Peter Butka, Zdeněk Havlice, Ján Kollár, Kristína Machová, Ladislav Madarász, Peter Mihók, Ján Paralič, Eva Ocelíková, Viera Rozinajová, Ján Sarnovský, Tomáš Sabol, Vojtěch Svátek, Iveta Zolotová.