Komunita

My a študenti

Naším cieľom je budovať nielen vzťah vyučujúci - študent, ale rozvíjať samotnú komunitu hospodárskych informatikov (ŠP vznikol na TUKE v 2005).

V decembri 2017 sme zorganizovali 3 ročník futbalového turnaja HI. Svoju druhú účasť na turnaji pretavil tím firmy bart.sk na prvé miesto.
Futbal 2017


Futbal 2016
V decembri 2016 sme zorganizovali 2. ročník futbalového turnaja HI, ktorého sa zúčastnil aj tím firmy bart.sk.


Počnúc školským rokom 2015/2016 má každý ročník HI ročníkového vedúceho, prostredníctvom ktorého komunikujeme so študentmi, posúvame dôležité informácie alebo zbierame spätnú väzbu, nápady a inšpirácie.

Takisto sme v školskom roku 2015/2016 vytvorili v našich laboratóriách priestor pre študentov 3.ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, aby mohli pracovať na svojich záverečných prácach alebo zadaniach v časoch, keď majú vo svojom rozvrhu voľno. Táto iniciatíva sa nám osvedčila a plánujeme v nej pokračovať aj v budúcnosti.

Pre našich prvákov sme v zimnom semestri 2015/2016 zorganizovali Seminár programovania, aby sme im pomohli úspešne zvládnuť prvý ročník na univerzite.

V decembri 2015 sme zorganizovali 1. ročník futbalového turnaja študentov a vyučujúcich HI s pozitívnym ohlasom a vyhliadkami do budúcnosti.
Futbal 2015


V letnom semestri 2015/2016 sme sa dohodli s našimi druhákmi v inžinierskom štúdiu na kolaboratívnom vypracovaní platných okruhov na štátne záverečné skúšky. Tieto vypracované materiály budú v budúcnosti k dispozícii ďalším generáciám študentov HI, ktorí si ich budú môcť upraviť, doplniť, vylepšiť.

Takisto v letnom semestri 2015/2016 sme zorganizovali seminár pre študentov, v rámci ktorého boli predstavené tieto tri základné témy:

Nasadenie webovej aplikácie postavenej na Microsoft technológiách na server


Jazyk R, najčastejšie používané balíky, RStudio na vývoj aplikácii v jazyku R


Hadoop, Spark, nasadenie aplikácii v distribuovanom prostredíTieto aktivity a množstvo ďalších stretnutí so študentmi by malo vyústiť do priateľského prostredia, v rámci ktorého funguje komunikácia oboma smermi. V takom prípade budú mať naši absolventi motiváciu v budúcnosti sa „vrátiť“ a prediskutovať možnosti vzájomnej spolupráce, napr. vo forme pozvanej prednášky, spoločných zadaní alebo príprave spoločného projektu.

Za podporu pri organizácii futbalového turnaja ĎAKUJEME firmám:

bart.sk
Freudenberg IT