Analýza, návrh, spracovanie...

Záverečné práce

Typická náplň bakalárskych prác:


Návrh, implementácia a vyhodnotenie prínosov webovej alebo mobilnej aplikácie (napr. PHP, MySQL, MSQL, Java, C++, C#, Android, iOS)


Spracovanie a analýza dát, klasifikácia, predikcia, vizualizácia (napr. Clementine, Weka, RapidMiner, RStudio)


Optimalizačné a simulačné úlohy vo vybranom prostredí (napr. jazyk R, Matlab)


Procesné riadenie a modelovanie s cieľom optimalizácie fungovania firmy (napr. Bizagi BPM Modeler)


Spracovanie a analýza veľkých dát (napr. Hadoop, Tessera, H2O)Typická náplň diplomových prác:


Návrh, implementácia a vyhodnotenie prínosov rôznych typov softvérových systémov (Java, C#, .NET, Android, R, SQL, Matlab).


Návrh a tvorba metód potrebných na spracovanie a analýzu veľkých dát (NoSQL, MapReduce, Apache Spark, Hadoop).


Adaptácia algoritmov strojového učenia na rôzne typy dát (rozhodovacie stromy C4.5, SVM, regresia, zhluková analýza, RandomForest).


Procesná analýza a riešenie identifikovaných problémov prostredníctvom vhodných IT riešení (automatizácia, optimalizácia, plánovanie, rozhodovanie).Bližšie informácie nájdeš na tejto linke.