Centrum aplikovanej kybernetiky pozostáva z 3 výskumných skupín: