Záleží nám, aby naši študenti boli nielen technicky zdatní, ale schopní prezentovať svoje nápady a riešenia.

Preto ponúkame aj predmety zamerané na "start-ups" a "soft skills".
Naši profesori a docenti sú uznávaní nielen doma, ale aj v zahraničí.

Napr. profesorovi Madarászovi bola v decembri 2013 udelená cena Gábora Dénesa, nositeľa Nobelovej ceny.
Riešime rôzne výskumné projekty, do ktorých sa môžu zapojiť aj študenti.

V rámci takýchto projektov spolupracujeme s partnermi z celého sveta, napr. naši kolegovia na obrázku navštevujú CERN.

Myslíme si, že akademický priestor musí byť v úzkom kontakte s praxou.

Preto spolupracujeme s firmami ako U.S.Steel, IBM, T-Systems a zapojili sme sa do projektu Vysokoškoláci do praxe.
U nás majú študenti možnosť pracovať s najnovšími technológiami, či už z humanoidnej, alebo industriálnej robotiky.

Hardvér aj najnovší softvér.
Big data dnes predstavujú jeden z najvýznamnejších trendov v IT sektore.

Preto sa im venujeme aj my, najmä prostredníctvom návrhu a vývoja vhodných softvérových riešení na ich spracovanie a analýzu.

Medzi našimi študentmi sa nájdu aj takí, ktorí sa neboja ísť za svojim snom.

Martin Paľa ako víťaz Startup Awards 2014 v kategórii Society.
Umelá inteligencia a kybernetika sú zaraďované medzi top trendy technológií a vedy.

Tu sú niektoré zdôvodnenia.
Z nášho kolektívu pochádza aj zakladateľ úspešnej firmy Ján Jadlovský.

Jeho firma Kybernetika skončila na druhom mieste v súťaži Diamanty slovenského biznisu 2014 (Východné Slovensko).

Časť svojho štúdia môžu naši študenti absolvovať v zahraničí.

Erazmus? Letná škola v Japonsku?
Ponúkame prívetivé a priateľské prostredie, v ktorom je miesto nielen pre učenie a plnenie úloh.

Zároveň aj pre vzájomné diskusie, generovanie nápadov a nadväzovanie kontaktov.
Každoročne sa zúčastňujeme akcií určených pre verejnosť ako napr. Noc výskumníkov.

V roku 2013 sme v rámci tejto akcie prvý krát na Slovensko priniesli humanoidného robota ASIMO.

"Zamestnávatelia by potrebovali absolventov s technickým vysokoškolským vzdelaním." [sme.sk]