Vedúci katedry

prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Tajomník katedry

Ing. František Babič, PhD.

1.zástupca vedúceho katedry

prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

2.zástupca vedúceho katedry

prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
 

Vedúci Centra Inteligentných Technológií

doc. Ing. Marián Mach, CSc.

Vedenie Centra Aplikovanej Kybernetiky

Ing. Marek Bundzel, PhD.

Vedúci Centra Hospodárskej Informatiky

doc. Ing. Peter Butka, PhD.

Člen senátu FEI za Akademickú obec KKUI

doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.

Zodpovedný za pedagogiku (zápis na predmety, rozvrh, MAIS)

Ing. František Babič, PhD.

Pedagogický poradca pre ŠP HI v bakalárskom a inžinierskom štúdiu

prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Pedagogický poradca pre ŠP IS v bakalárskom a inžinierskom štúdiu

prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.