V rámci KKUI pôsobí aj študentská skupina IEEE, ktorá vyvíja rôzne aktivity smerom k podpore výučby, napr. vo forme rôznych pozvaných prednášok či už expertov z iných univerzít alebo z praxe.

Kontaktná osoba: Ing. Martin Čertický