Termíny štátnych skúšok v školskom roku 2016/2017:

Bakalárske štúdium:

18.06.2018 - 22.06.2018

Inžinierske štúdium:

21.05.2018 - 25.05.2018

 

Okruhy tém k štátnicovému predmetu v školskom roku 2016/2017:

  • ŠP Hospodárska informatika (PDF)
  • ŠP Inteligentné systémy (PDF)

 

Harmonogram pre školský rok 2016/2017:

  • Opravný termín v bakalárskom a inžinierskom štúdiu