Katedra kybernetiky a umelej inteligencie realizuje svoje výskumné a výučbové aktivity v nasledujúcich priestoroch, ktoré sa nachádzajú v 4 budovách v areáli TUKE (https://studium.tuke.sk/wp-content/uploads/sk/arealtuke.jpg)

Letná 9

 • Laboratórium Industry 4.0 (535/A)
 • Laboratórium inteligetných kybernetických systémov(536/B)
 • Laboratórium počítačového videnia a inteligentnej robotiky (513/B)
 • Laboaratórium internetu vecí a fog/cloudových systémov (L509/B)

B. Němcovej 1

 • Laboratórium podnikových procesov (B11)

B. Němcovej 3

 • Laboratórium umelej inteligencie (LUI)

Vysokoškolská 4

 • Laboratórium znalostných technológií (v101a)
 • Laboratórium konštrukcie počítačových riadiacich systémov (v101b)
 • Vývojové pracovisko pre mechatronické systémy (V134)
 • Laboratórium moderných metód riadenia fyzikálnych systémov (V142a)
 • Laboratórium experimentu ALICE na LHC - CERN - Inovácia ITS v rámci DCS (V 142b)
 • Laboratórium riadenia technologických procesov (V144)
 • Laboratórium výrobných liniek a rozpoznávanie obrazov (V147)