V školskom roku 2015/2016 boli štátnicovými komisiami vybrané tieto diplomové práce ako najlepšie (zoradené abecedne podľa ŠP):

 • Bc. Erik Kajáti (IS)
  Návrh a realizácia riadenia laboratórneho modelu Traverza pomocou cloudových technológií (dr. Papcun)
 • Bc. Peter Polák (IS)
  Systém pozornosti robota využívajúci fraktálnu analýzu
 • Bc. Brigita Bukovičová (HI)
  Optimálne riadenie v ekonomike (doc Filasová)
 • Bc. Ivana Kmecová (HI)
  Spracovanie dát pomocou zhlukovej analýzy (prof. Zolotová)
 • Bc. Róbert Magyar (HI)
  Tvorba odporúčaní v procesoch hospodárskej praxe (prof. Paralič)
 • Bc. Alžbeta Šárniková (HI)
  Riešenie optimalizačných úloh a ich využitie v prediktívnom riadení (dr. Jadlovská)
 • Bc. Zuzana Vantová (HI)
  Návrh platformy pre tvorbu prezenčných listín použitím Near Field Communication

V školskom roku 2014/2015 boli štátnicovými komisiami vybrané tieto diplomové práce ako najlepšie (zoradené abecedne podľa ŠP):

 • Bc. Martin Čertický (UI)
  Aplikácia metód Umelej inteligencie pri vytváraní agenta hrajúceho strategické hry v reálnom čase (prof. Sinčák)
 • Bc. Martin Vyšňovský (UI)
  Paralelizácia viacvýstupovej predikcie počasia (dr. Jakša)
 • Bc. Dávid Kendi (KIRS)
  Rekonštrukcia riadiaceho systému pre dávkovací a baliaci nástroj cestovín (prof. Zolotová)
 • Bc. Adam Lupták (KIRS)
  Riadenie laboratórneho standu pre technologický proces intenzívnych plastických deformácií (dr. Liguš)
 • Bc. Dominik Vošček (KIRS)
  Metódy a algoritmy pre modelovanie a riadenie podaktuovaných mechanických systémov (prof. Sarnovský)
 • Bc. Michal Mičák (HI)
  Návrh používateľsky optimalizovanej štruktúry dát IaRS - Level 1 na základe analýzy existujúceho riešenia (dr. Ligušová)
 • Bc. Jozef Mocnej (HI)
  Smart senzory pre zber dát (prof. Zolotová)
 • Bc. Peter Niroda (HI)
  Web aplikácia na analytickú podporu v procesoch verejného obstarávania (dr. Janke)
 • Bc. Anna Novická (HI)
  Sledovanie poruchovosti strojov z hľadiska kvality vo výrobnom podniku (prof. Zolotová)
 • Bc. Eva Novotná (HI)
  Prepájanie robota na cloud pomocou technológie websocketov (prof. Sinčák)
 • Bc. Miroslav Petro (HI)
  Aplikácia kamerového systému pri riadení robotizovanej výrobnej linky (doc. Jadlovský)
 • Bc. Jaroslav Štefánik (HI)
  Aproximácia závislosti autority od parametrov štruktúry webovej diskusie (doc. Machová)