Pozvaná prednáška na tému dátovej analytiky
Dátum a čas: 16.11.2016, 13:30 / Miesto: 519/B / Cieľová skupina: KNOYD
Deň otvorených dverí TUKE
Dátum: 27.10.2016 / Miesto: Technická univerzita v Košiciach / Cieľová skupina: Stredoškoláci