Termíny štátnych skúšok v školskom roku 2017/2018:

Bakalárske štúdium:

19.06.2018 - 20.06.2018

Inžinierske štúdium:

24.05.2018 - 25.05.2018

 

Okruhy tém k štátnicovému predmetu v školskom roku 2017/2018:

  • ŠP Hospodárska informatika (PDF)
  • ŠP Inteligentné systémy (PDF)

 

Harmonogram pre školský rok 2017/2018:

  • Bakalárske štátne zaverečné skúšky (PDF)
  • Inžinierske štátne zaverečné skúšky (PDF)

 

Harmonogram pre opravný termín v školskom roku 2017/2018:

  • Bakalárske štátne zaverečné skúšky (PDF)
  • Inžinierske štátne zaverečné skúšky (PDF)