Školský rok 2018/2019

Hospodárska informatika

Bakalársky stupeň Inžiniersky stupeň

Inteligentné systémy

Bakalársky stupeň Inžiniersky stupeň

Aplikovaná informatika

 (v tomto školskom roku sa neotvára) 

 

Školský rok 2017/2018

Hospodárska informatika

Bakalársky stupeň Inžiniersky stupeň

Inteligentné systémy

Bakalársky stupeň Inžiniersky stupeň

 

Školský rok 2016/2017

Hospodárska informatika

Bakalársky stupeň Inžiniersky stupeň

Inteligentné systémy

Bakalársky stupeň Inžiniersky stupeň

 

Školský rok 2015/2016

Hospodárska informatika

Bakalársky stupeň Inžiniersky stupeň

Inteligentné systémy

Bakalársky stupeň Inžiniersky stupeň

 

Bližšie informácie nájdete na tejto linke (http://maisportal.tuke.sk/portal/home.mais)