Vedúci katedry

prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Tajomník katedry

Ing. Anna Biceková PhD.

1.zástupca vedúceho katedry

prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

2.zástupca vedúceho katedry

doc. Ing. Marek Bundzel, PhD.
 

Vedúci Centra inteligentných technológií

doc. Ing. Marián Mach, CSc.

Vedúci Centra aplikovanej kybernetiky

Ing. Peter Papcun, PhD.

Vedúci Centra hospodárskej informatiky

doc. Ing. František Babič, PhD.

Člen senátu FEI za Akademickú obec KKUI

doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.

Zodpovedný za pedagogiku (zápis na predmety, rozvrh, MAIS)

Ing. Anna Biceková PhD.

Pedagogický poradca pre ŠP HI v bakalárskom a inžinierskom štúdiu

prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Pedagogický poradca pre ŠP IS v bakalárskom a inžinierskom štúdiu

prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.