Vedúci katedry

prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Tajomník katedry

Ing. Renáta Giannusis

1.zástupca vedúceho katedry

prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

2.zástupca vedúceho katedry

doc. Ing. Marek Bundzel, PhD.
 

Vedúci Oddelenia Umelej Inteligencie

doc. Ing. Marián Mach, CSc.

Vedúci Oddelenia Aplikovanej Informatiky

Ing. Peter Papcun, PhD.

Vedúci Oddelenia Hospodárskej Informatiky

doc. Ing. František Babič, PhD.

Člen senátu FEI za Akademickú obec KKUI

doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.

Zodpovedný za pedagogiku (zápis na predmety, rozvrh, MAIS)

Ing. Renáta Giannusis

Pedagogický poradca pre ŠP HI v bakalárskom a inžinierskom štúdiu

prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Pedagogický poradca pre ŠP IS v bakalárskom a inžinierskom štúdiu

prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.