Termíny odovzdania záverečných prác 2018/2019

Bakalárske práce

24.05.2019

Diplomové práce

26.04.2019

 

Témy záverečných prác v bakalárskom alebo inžinierskom štúdiu sú vždy dostupné pre študentov prostredníctvom IS MAIS podľa stanovených termínov v príslušnom školskom roku. Študent prejavuje svoj záujem o danú tému záverečnej práce tým, že sa na ňu prostredníctvom IS MAIS prihlási. Následne je možné kontaktovať príslušného vedúceho buď emailom alebo osobne s cieľom získať podrobnejšie informácie o očakávanom výsledku danej práce alebo rôznych metódach, ktoré bude možné použiť na jej vyriešenie. Prideľovanie študentov na témy je plne v kompetencii príslušných vedúcich záverečných prác. Organizačné záležitosti majú na starosti vedúci jednotlivých centier CAK, CIT a CHI.

Priradenie témy práce pre študenta HI alebo IS mimo KKUI je potrebné konzultovať s vedúcim príslušného centra.

  • Pokyny pre vypracovanie záverečných prác (ZP) na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie (PDF)
  • Elektronické diplomové a dizertačné práce TU Košice (ODKAZ)
  • Najlepšie diplomové práce vybrané príslušnými komisiami pre štátne skúšky v školskom roku 2015/2016 (ODKAZ)