Ing. Dominik Vošček, Ph.D. úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému Hybridné Modely Kyber-Fyzikálnych Systémov a ich Aplikácia v Distriuovaných Systémoch Riadenia. Školiteľka: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov!