Ing. Miroslav Jaščur

doktorand pred minimovou prácou


Centrum inteligentných technológií
Telefón: +421556025101
E-mail:
Web: http://cloudai.sk/people/miroslavjascur/
Budova: BN3_UVT
Miestnosť: 26