Laboratória

KKUI / O katedre / Laboratória

Laboratories

Laboratória a učebne pre študijný program Hospodárska informatika (prvý stupeň)

Laboratória a učebne pre študijný program Inteligentné systémy (prvý stupeň)

Laboratória a učebne pre študijný program Hospodárska informatika (druhý stupeň)

Laboratória a učebne pre študijný program Inteligentné systémy (druhý stupeň)

Laboratória a učebne pre študijný program Inteligentné systémy (tretí stupeň)