Sleduj novinky na KKUI

Myslíme si, že Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie je moderná katedra, na ktorej sa vždy niečo deje. Naši zamestnanci, doktorandi a študenti cestujú a prinášajú si z ciest nové nápady a praktiky. Katedra je aktívna aj na sociálnych sieťach. Pre najnovšie  zaujímavosti, novinky a dôležité informácie sleduj náš facebook „Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE“ alebo sa pridaj do skupiny na facebooku „DISA – Digital intelligence for systems and machines“​.

26. septembra 2019

Krátky film o fakulte k 50.výročiu založenia zobrazujúci hlavné míľniky našej histórie, súčasnosť a názory našich absolventov. Všetky úspechy fakulty sú výsledkom dlhoročnej snahy a zodpovednej práce našich pedagógov, zamestnancov a aj študentov. V tomto úsilí nám poskytujú významnú podporu aj naši domáci a zahraniční partneri z akademického a priemyselného prostredia. Ďakujeme! >odkaz na youtube<

23. septembra 2019

Začiatok zimného semestra v novom školskom roku 2019/2020.

24. júna 2019

Ing. Dominik Vošček, Ph.D. úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému Hybridné Modely Kyber-Fyzikálnych Systémov a ich Aplikácia v Distriuovaných Systémoch Riadenia. Školiteľka: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov!

18. júna 2019

Absolútnym víťazom v Slovak University STARTUP CUP 2019 sa stal #CHECkuP – Cognitive HEalthCare Platform – doktorand Erik Kajáti a tím z #KKUI Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE. Gratulujeme!

26. mája 2019

Ing. Jozef Mocnej, PhD. úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému Decentralizovaná IoT architektúra s podporou kvality pre efektívne využívanie zdrojov. Školiteľka: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov!

22. mája 2019

Ing. Martin Čertický, PhD. úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému Gameplay Experience: Psychofyziologické príznaky a strojové učenie v oblasti digitálnej zábavy. Školiteľ: doc. Dr. Ján Vaščák. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov!

Možnosť rozvoja

Záleží nám, aby naši študenti boli nielen technicky zdatní, ale schopní prezentovať svoje nápady a riešenia. Riešime rôzne výskumné projekty, do ktorých sa môžu zapojiť aj študenti. V rámci takýchto projektov spolupracujeme s partnermi z celého sveta, napr. naši kolegovia navštevujú aj CERN. Ponúkame taktiež predmety zamerané na tímovú prácu a zlepšenie soft skills.

0
Odbory
0
členov

Tím expertov

Naši profesori a docenti sú uznávaní nielen doma, ale aj v zahraničí. Napríklad profesorovi Madarászovi bola v decembri 2013 udelená cena Gábora Dénesa, nositeľa Nobelovej ceny. 

Moderné učebne

U nás majú študenti možnosť pracovať s najnovšími technológiami, či už z humanoidnej, alebo industriálnej robotiky. Hardvér aj najnovší softvér. Big data dnes predstavujú jeden z najvýznamnejších trendov v IT sektore. Preto sa im venujeme aj my, najmä prostredníctvom návrhu a vývoja vhodných softvérových riešení na ich spracovanie a analýzu

0
Laboratórií
0
Študentov

Spoznávanie ľudí & networking

Ponúkame prívetivé a priateľské prostredie, v ktorom je miesto nielen pre učenie a plnenie úloh. Zároveň aj pre vzájomné diskusie, generovanie nápadov a nadväzovanie kontaktov. Každoročne sa zúčastňujeme akcií určených pre verejnosť ako napr. Noc výskumníkov. V roku 2013 sme v rámci tejto akcie prvý krát na Slovensko priniesli humanoidného robota ASIMO.

Štúdium v zahraničí

Časť svojho štúdia môžu naši študenti absolvovať na zahraničných univerzitách v Európe no aj napríklad v Japonsku či na Novom Zélande.

0
Partnerských škôl
0
Partnerov

Spolupráca s firmami

Myslíme si, že akademický priestor musí byť v úzkom kontakte s praxou a preto spolupracujeme s firmami ako U.S.Steel, IBM, T-Systems, Siemens, IT Valley a zapojili sme sa do projektu Vysokoškoláci do praxe.