Pre študentov
Všetky dôležité materiály, pokyny a termíny potrebné k bezproblémovému štúdiu.
KKUI / Pre študentov

Dôležité informácie pre študentov

Všetky dôležité termíny a dokumenty potrebné k úspešnému prežitiu tvojho štúdia na KKUI nájdeš na tejto podstránke – termíny štátnych skúšok, termíny odovzdania záverečných prác, pokyny k štátnym skúškam, okruhy tém, odporúčané štúdijné plány, harmonogram pre aktuálny školský rok ako aj odkazy na webstránky jednotlivých centier katedry.

Termíny štátnych skúšok

Bakalárske štúdium:

22.06.-23.06.2021

Inžinierske štúdium:

25.05.-26.05.2021

Termíny odovzdania záverečných prác

Bakalárske štúdium:

28.05.2021

Inžinierske štúdium:

23.04.2021

Pokyny k štátnym skúškam

Harmonogram ku štátnym skúškam 2021

Témy záverečných prác v bakalárskom alebo inžinierskom štúdiu sú vždy dostupné pre študentov prostredníctvom IS MAIS podľa stanovených termínov v príslušnom školskom roku. Študent prejavuje svoj záujem o danú tému záverečnej práce tým, že sa na ňu prostredníctvom IS MAIS prihlási. Následne je možné kontaktovať vedúceho buď emailom alebo osobne s cieľom získať podrobnejšie informácie o očakávanom výsledku danej práce alebo rôznych metódach, ktoré bude možné použiť na jej vyriešenie. Prideľovanie študentov na témy je plne v kompetencii príslušných vedúcich záverečných prác. Organizačné záležitosti majú na starosti vedúci jednotlivých centier CAK, CIT a CHI.

 

Pokyny k záverečným prácam

Pri záverečných prácach je dôležité prečítať si metodické pokyny (TUKE) a pokyny k záverečným prácam na KKUI. Šablóny pre záverečné práce:

Témy záverečných prác v bakalárskom alebo inžinierskom štúdiu sú vždy dostupné pre študentov prostredníctvom IS MAIS podľa stanovených termínov v príslušnom školskom roku.

Okruhy tém k štátnicovému predmetu v šk. r. 2020/2021:

Harmonogram opravných štátnic pre školský rok 2020/2021:

Komisie k opravným bakalárskym štátniciam 2019/2020 nájdete tu. Komisie k opravným inžinierskym štátniciam nájdete tu.

Odporúčané študijné plány

Školský rok 2015/2016

Hospodárska informatika

Inteligentné systémy

Školský rok 2016/2017

Hospodárska informatika

Inteligentné systémy

Školský rok 2017/2018

Hospodárska informatika

Inteligentné systémy

Školský rok 2018/2019

Hospodárska informatika

Inteligentné systémy

Školský rok 2019/2020

Hospodárska informatika

Inteligentné systémy