Pre študentov
Všetky dôležité materiály, pokyny a termíny potrebné k bezproblémovému štúdiu.
KKUI / Pre študentov

Dôležité informácie pre študentov

Všetky dôležité termíny a dokumenty potrebné k úspešnému prežitiu tvojho štúdia na KKUI nájdeš na tejto podstránke – termíny štátnych skúšok, termíny odovzdania záverečných prác, pokyny k štátnym skúškam, okruhy tém, odporúčané štúdijné plány, harmonogram pre aktuálny školský rok ako aj odkazy na webstránky jednotlivých centier katedry.

Termíny štátnych skúšok

Bakalárske štúdium:

21.06.-22.06.2022

Inžinierske štúdium:

24.05.-25.05.2022

Termíny odovzdania záverečných prác

Bakalárske štúdium:

27.05.2022

Inžinierske štúdium:

22.04.2022

Pokyny k štátnym skúškam

Harmonogram ku štátnym skúškam 2021

Témy záverečných prác v bakalárskom alebo inžinierskom štúdiu sú vždy dostupné pre študentov prostredníctvom IS MAIS podľa stanovených termínov v príslušnom školskom roku. Študent prejavuje svoj záujem o danú tému záverečnej práce tým, že sa na ňu prostredníctvom IS MAIS prihlási. Následne je možné kontaktovať vedúceho buď emailom alebo osobne s cieľom získať podrobnejšie informácie o očakávanom výsledku danej práce alebo rôznych metódach, ktoré bude možné použiť na jej vyriešenie. Prideľovanie študentov na témy je plne v kompetencii príslušných vedúcich záverečných prác. Organizačné záležitosti majú na starosti vedúci jednotlivých centier CAK, CIT a CHI.

 

Pokyny k záverečným prácam

Pri záverečných prácach je dôležité prečítať si metodické pokyny (TUKE) a pokyny k záverečným prácam na KKUI. Šablóny pre záverečné práce:

Témy záverečných prác v bakalárskom alebo inžinierskom štúdiu sú vždy dostupné pre študentov prostredníctvom IS MAIS podľa stanovených termínov v príslušnom školskom roku.

Okruhy tém k štátnicovému predmetu v šk. r. 2021/2022:

Harmonogram opravných záverečných skúšok pre akademický rok 2022/2023

Komisie k bakalárskym skúškam 2021/2022 nájdete tu.