Vedenie katedry

KKUI / O katedre / Vedenie katedry

Vedenie KKUI

Vedúci katedry:
prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.
Tajomníčka:
Tatiana Baňasová
1.zástupca vedúceho katedry:
prof. Ing. Ján Paralič, PhD
2.zástupca vedúceho katedry:
doc. Ing. Marek Bundzel, PhD.
prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.
Tatiana Baňasová
prof. Ing. Ján Paralič, PhD
doc. Ing. Marek Bundzel, PhD.
peter.sincak@tuke.sk
tatiana.banasova@tuke.sk
jan.paralic@tuke.sk
marek.bundzel@tuke.sk
Vysokoškolská 4, 158
Vysokoškolská 4, 157
Vysokoškolská 4, 111
Boženy Němcovej 3, 038
Člen senátu FEI za Akademickú obec KKUI:
doc. Ing. Marek Bundzel, PhD.
Zodpovedný za pedagogiku (zápis na predmety, rozvrh, MAIS):
Tatiana Baňasová
Pedagogický poradca pre ŠP HI v bc. a ing. štúdiu:
prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
Pedagogický poradca pre ŠP IS v bc. a ing. štúdiu:
prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.
Hospodárka:
Adriána Kandrová
doc. Ing. Marek Bundzel, PhD.
Tatiana Baňasová
prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.
Adriána Kandrová
marek.bundzel@tuke.sk
tatiana.banasova@tuke.sk
jan.paralic@tuke.sk
peter.sincak@tuke.sk
adriana.kandrova@tuke.sk

Vedúci oddelenia hospodárskej informatiky

Ing. Martin Sarnovský, PhD.

Vedúci oddelenia umelej inteligencie

doc. Ing. Marián Mach, CSc.

Vedúci oddelenia aplikovanej kybernetiky:

Ing. Peter Papcun, PhD.