KKUI / O katedre / Vedenie katedry

Vedenie KKUI

Vedúci katedry: 

Zástupca vedúceho katedry:

Hospodárka:

Sekretariát (budova V4, 1. poschodie):

Vedúci oddelení KKUI

Vedúci Centra aplikovanej kybernetiky

Vedúci Centra hospodárskej informatiky

Vedúci Centra inteligentných technológií

Pedagogickí poradcovia

Pedagogický poradca pre ŠP HI v Bc. a Ing. štúdiu

Pedagogický poradca pre ŠP IS v Bc. a Ing. štúdiu

Zodpovedný za pedagogiku (zápis na predmety, rozvrh, MAIS)

Fakulta

Prodekan FEI pre rozvoj a vonkajšie vzťahy

Člen senátu FEI za Akademickú obec KKUI

Rada študijného programu HI

Študentskí členovia rady

Petronela Skorodenská (Bc. štúdium)

Bc. Lívia Muranková (Ing. štúdium)

Rada študijného programu IS

Študentskí členovia rady

Barbora Kubalcová (Bc. štúdium)

Bc. Peter Ferenčik (Ing. štúdium)

Ing. Maroš Krupáš (PhD. štúdium)