Vedenie katedry

KKUI / O katedre / Vedenie katedry

Vedenie KKUI

Vedúci katedry:
doc. Ing. Peter Papcun, PhD.
Tajomníčka:
Ing. Anna Biceková, PhD.
Zástupca vedúceho katedry:
Ing. Martin Sarnovský, PhD.
doc. Ing. Peter Papcun, PhD.
Ing. Anna Biceková, PhD.
Ing. Martin Sarnovský, PhD.
peter.papcun@tuke.sk
anna.bicekova@tuke.sk
martin.sarnovsky@tuke.sk
Vysokoškolská 4, 158
Vysokoškolská 4, 107
Vysokoškolská 4, 151
Člen senátu FEI za Akademickú obec KKUI:
doc. Ing. Marek Bundzel, PhD.
Zodpovedný za pedagogiku (zápis na predmety, rozvrh, MAIS):
Ing. Anna Biceková, PhD.
Pedagogický poradca pre ŠP HI v bc. a ing. štúdiu:
doc. Ing. František Babič, PhD.
Pedagogický poradca pre ŠP IS v bc. a ing. štúdiu:
doc. Ing. Peter Papcun, PhD.
Hospodárka:
Ing. Lenka Ličková
doc. Ing. Marek Bundzel, PhD.
Ing. Anna Biceková, PhD.
doc. Ing. František Babič, PhD.
doc. Ing. Peter Papcun, PhD.
Ing. Lenka Ličková
marek.bundzel@tuke.sk
anna.bicekova@tuke.sk
frantisek.babic@tuke.sk
peter.papcun@tuke.sk
lenka.lickova@tuke.sk

Vedúci oddelenia hospodárskej informatiky

Ing. Martin Sarnovský, PhD.

Vedúci oddelenia umelej inteligencie

Ing. Ján Magyar, PhD.

Vedúci oddelenia aplikovanej kybernetiky:

Ing. Erik Kajáti, PhD.