Zamestnanci katedry
KKUI / O katedre / Členovia

Zoznam zamestnancov KKUI

  • Vysokoškolská 4, 042 00 Košice
  • + 421 55 602 2575

Na tejto stránke nájdete zoznam všetkých zamestnancov našej katedry s prislúchajúcim číslom kancelárie, e-mailovou adresou a telefónnym číslom.

Meno

Budova

Miestnosť

E-mail

Telefón

Pozícia

Web

Ing. Martin Sarnovský, PhD.

Vysokoškolská 4

148

martin.sarnovsky@tuke.sk

+421 55 602 4219

Vedúci CHI

prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Vysokoškolská 4

111

jan.paralic@tuke.sk

+421 55 602 4128

profesor

doc. Ing. František Babič PhD.

Vysokoškolská 4

153

frantisek.babic@tuke.sk

+421 55 602 4220

docent

doc. Ing. Peter Butka, PhD.

Vysokoškolská 4

149

peter.butka@tuke.sk

+421 55 602 4280

docent

Ing. Peter Bednár, PhD.

Vysokoškolská 4

148

peter.bednar@tuke.sk

+421 55 602 4219

odborný asistent

Ing. Anna Biceková, PhD.

Vysokoškolská 4

anna.bicekova@tuke.sk

odborná asistentka

Ing. Miroslav Smatana, PhD.

Vysokoškolská 4

154

miroslav.smatana@tuke.sk

+421 55 602 2936

odborný asistent

Ing. Juliana Ivančáková

Vysokoškolská 4

154

juliana.ivancakova@tuke.sk

+421 55 602 2936

doktorandka

Ing. Viera Maslej Krešňáková

Vysokoškolská 4

152

viera.maslej.kresnakova@tuke.sk

+421 55 602 2572

doktorandka

Ing. Zuzana Pella

Vysokoškolská 4

zuzana.pella@tuke.sk

doktorandka

Ing. Ľudmila Pusztová

Vysokoškolská 4

152

ludmila.pusztova.2@tuke.sk

+421 55 602 2572

doktorandka

Meno

Budova

Miestnosť

E-mail

Telefón

Pozícia

Web

doc. Ing. Marián Mach CSc.

Boženy Němcovej 3

104

marian.mach@tuke.sk

+421 55 602 2571

Vedúci CIT

prof. Ing. Peter Sinčák CSc.

Vysokoškolská 4

158

peter.sincak@tuke.sk

+421 55 602 1111

profesor

doc. Ing. Marek Bundzel PhD.

Boženy Němcovej 3

38

marek.bundzel@tuke.sk

+421 55 602 2564

docent

doc. Ing. Kristína Machová PhD

Vysokoškolská 4

110

kristina.machova@tuke.sk

+421 55 602 4142

docentka

Ing. Norbert Ferenčík

Boženy Němcovej 3

38

norbert.ferencik@tuke.sk

+421 55 602 2564

doktorand

Ing. Lukáš Hruška

Boženy Němcovej 3

19-1

lukas.hruska@tuke.sk

+421 55 602 5101

doktorand

Ing. Miroslav Jaščur

Boženy Němcovej 3

38

miroslav.jascur@tuke.sk

+421 55 602 2564

doktorand

Ing. Ján Magyar

Boženy Němcovej 3

20

jan.magyar@tuke.sk

+421 55 602 5165

doktorand

Ing. Patrik Sabol

Boženy Němcovej 3

20

patrik.sabol@tuke.sk

+421 55 602 2564

doktorand

Ing. Ivan Čík

Boženy Němcovej 3

19-1

ivan.cik@tuke.sk

+421 55 602 5111

doktorand

Fouzia Adjailia

Boženy Němcovej 3

19-1

fouzia.adjailia@tuke.sk

+421 55 602 5111

doktorandka

Rasamoelina A. David

Boženy Němcovej 3

19-1

doktorand

Meno

Budova

Miestnosť

E-mail

Telefón

Pozícia

Web

Ing. Peter Papcun PhD.

Vysokoškolská 4

139

peter.papcun@tuke.sk

+421 55 602 2508

Vedúci CAK

prof. Ing. Dušan Krokavec CSc.

Vysokoškolská 4

143

dusan.krokavec@tuke.sk

+421 55 602 4213

profesor

prof. Ing. Ján Sarnovský CSc.

Vysokoškolská 4

141

jan.sarnovsky@tuke.sk

+421 55 602 4216

profesor

prof. RNDr. Eva Ocelíková CSc

Vysokoškolská 4

141

eva.ocelikova@tuke.sk

+421 55 602 4216

profesorka

prof. Ing. Iveta Zolotová CSc.

Vysokoškolská 4

138

iveta.zolotova@tuke.sk

+421 55 602 2551

profesorka

doc. Ing. Anna Filasová CSc.

Vysokoškolská 4

142

anna.filasova@tuke.sk

+421 55 602 4389

docentka

doc. Ing. Anna Jadlovská PhD.

Vysokoškolská 4

144

anna.jadlovska@tuke.sk

+421 55 602 4152

docentka

doc. Ing. Ján Jadlovský CSc.

Vysokoškolská 4

150

jan.jadlovsky@tuke.sk

+421 55 602 4218

docent

doc. Dr. Ing. Ján Vaščák

Vysokoškolská 4

140

jan.vascak@gmail.com

+421 55 602 5132

docent

Ing. Slávka Jadlovská PhD.

Vysokoškolská 4

144

slavka.jadlovska@tuke.sk

+421 55 602 4152

odborná asistentka

Ing. Adam Březina

Vysokoškolská 4

155

adam.brezina@tuke.sk

+421 55 602 4214

doktorand

Ing. Dominika Čupková

Vysokoškolská 4

156

dominika.cupkova@tuke.sk

+421 55 602 2749

doktorandka

Ing. Erik Kajáti

Vysokoškolská 4

156

erik.kajati@tuke.sk

+421 55 602 2749

doktorand

Ing. Lukáš Koska

Vysokoškolská 4

155

lukas.koska@tuke.sk

+421 55 602 4214

doktorand

Ing. Ladislav Pomšár

Vysokoškolská 4

139

ladislav.pomsar@tuke.sk

+421 55 602 2508

doktorand

Ing. Milan Tkáčik

Vysokoškolská 4

155

milan.tkacik@tuke.sk

+421 55 602 4214

doktorand

Ing. Martin Sarnovský, PhD.

Vysokoškolská 4

148

martin.sarnovsky@tuke.sk

+421 55 602 4219

Vedúci CHI

prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Vysokoškolská 4

111

jan.paralic@tuke.sk

+421 55 602 4128

profesor

doc. Ing. František Babič PhD.

Vysokoškolská 4

153

frantisek.babic@tuke.sk

+421 55 602 4220

docent

doc. Ing. Peter Butka, PhD.

Vysokoškolská 4

149

peter.butka@tuke.sk

+421 55 602 4280

docent

Ing. Peter Bednár, PhD.

Vysokoškolská 4

148

peter.bednar@tuke.sk

+421 55 602 4219

odborný asistent

Ing. Anna Biceková, PhD.

Vysokoškolská 4

anna.bicekova@tuke.sk

odborná asistentka

Ing. Miroslav Smatana, PhD.

Vysokoškolská 4

154

miroslav.smatana@tuke.sk

+421 55 602 2936

odborný asistent

Ing. Juliana Ivančáková

Vysokoškolská 4

154

juliana.ivancakova@tuke.sk

+421 55 602 2936

doktorandka

Ing. Viera Maslej Krešňáková

Vysokoškolská 4

152

viera.maslej.kresnakova@tuke.sk

+421 55 602 2572

doktorandka

Ing. Zuzana Pella

Vysokoškolská 4

zuzana.pella@tuke.sk

doktorandka

Ing. Ľudmila Pusztová

Vysokoškolská 4

152

ludmila.pusztova.2@tuke.sk

+421 55 602 2572

doktorandka

Ing. Peter Papcun PhD.

Vysokoškolská 4

139

peter.papcun@tuke.sk

+421 55 602 2508

Vedúci CAK

prof. Ing. Dušan Krokavec CSc.

Vysokoškolská 4

143

dusan.krokavec@tuke.sk

+421 55 602 4213

profesor

prof. Ing. Ján Sarnovský CSc.

Vysokoškolská 4

141

jan.sarnovsky@tuke.sk

+421 55 602 4216

profesor

prof. RNDr. Eva Ocelíková CSc

Vysokoškolská 4

141

eva.ocelikova@tuke.sk

+421 55 602 4216

profesorka

prof. Ing. Iveta Zolotová CSc.

Vysokoškolská 4

138

iveta.zolotova@tuke.sk

+421 55 602 2551

profesorka

doc. Ing. Anna Filasová CSc.

Vysokoškolská 4

142

anna.filasova@tuke.sk

+421 55 602 4389

docentka

doc. Ing. Anna Jadlovská PhD.

Vysokoškolská 4

144

anna.jadlovska@tuke.sk

+421 55 602 4152

docentka

doc. Ing. Ján Jadlovský CSc.

Vysokoškolská 4

150

jan.jadlovsky@tuke.sk

+421 55 602 4218

docent

doc. Dr. Ing. Ján Vaščák

Vysokoškolská 4

140

jan.vascak@gmail.com

+421 55 602 5132

docent

Ing. Slávka Jadlovská PhD.

Vysokoškolská 4

144

slavka.jadlovska@tuke.sk

+421 55 602 4152

odborná asistentka

Ing. Adam Březina

Vysokoškolská 4

155

adam.brezina@tuke.sk

+421 55 602 4214

doktorand

Ing. Dominika Čupková

Vysokoškolská 4

156

dominika.cupkova@tuke.sk

+421 55 602 2749

doktorandka

Ing. Erik Kajáti

Vysokoškolská 4

156

erik.kajati@tuke.sk

+421 55 602 2749

doktorand

Ing. Lukáš Koska

Vysokoškolská 4

155

lukas.koska@tuke.sk

+421 55 602 4214

doktorand

Ing. Ladislav Pomšár

Vysokoškolská 4

139

ladislav.pomsar@tuke.sk

+421 55 602 2508

doktorand

Ing. Milan Tkáčik

Vysokoškolská 4

155

milan.tkacik@tuke.sk

+421 55 602 4214

doktorand