KKUI / Pre uchádzačov /

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis. Pellentesque placerat elit a nunc. Nullam tortor odio, rutrum quis, egestas ut, posuere sed, felis. Vestibulum placerat feugiat nisl. Suspendisse lacinia, odio non feugiat vestibulum, sem erat blandit metus, ac nonummy magna odio pharetra felis. Vivamus vehicula velit non metus faucibus auctor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis. Pellentesque placerat elit a nunc. Nullam tortor odio, rutrum quis, egestas ut, posuere sed, felis. Vestibulum placerat feugiat nisl. Suspendisse lacinia, odio non feugiat vestibulum, sem erat blandit metus, ac nonummy magna odio pharetra felis. Vivamus vehicula velit non metus faucibus auctor.

Profil absolventa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis. Pellentesque placerat elit a nunc. Nullam tortor odio, rutrum quis, egestas ut, posuere sed, felis. Vestibulum placerat feugiat nisl. Suspendisse lacinia, odio non feugiat vestibulum, sem erat blandit metus, ac nonummy magna odio pharetra felis. Vivamus vehicula velit non metus faucibus auctor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis. Pellentesque placerat elit a nunc. Nullam tortor odio, rutrum quis, egestas ut, posuere sed, felis. Vestibulum placerat feugiat nisl. Suspendisse lacinia, odio non feugiat vestibulum, sem erat blandit metus, ac nonummy magna odio pharetra felis. Vivamus vehicula velit non metus faucibus auctor.

Odporúčané študijné plány


Bakalárske štúdium


Inžinierske štúdium

Čo ťa čaká?

Absolvovanie študijného programu Hospodárska informatika bolo jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré som urobil. Dodnes čerpám poznatky zo štúdia a vytvoril som si tu mnoho priateľstiev, ktoré mi pomáhajú aj na profesionálnej úrovni. Odbor bol ako mix ekonomických a informatických vied ideálnou voľbou pre mňa. Na mojej pracovnej pozícii potrebujem mať prehľad z programovania a na druhej strane zasa plánovať, riadiť projektový tím a manažovať svoje zdroje. Okrem toho mi základy ITIL procesov veľmi pomohli v rýchlej adaptácii do korporátneho IT prostredia.
Ing. Pavol Miroššay
Ing. Pavol MiroššayVýkonný riaditeľ IT Valley Košice
Vedomosti získané počas štúdia na FEI, v študijnom programe Hospodárska informatika, mi dopomohli k tomu, aby som sa za pár rokov vypracovala z pozície Junior software engineer na pozíciu Product owner. Medzi najdôležitejšie znalosti získané počas štúdia považujem základy programovania, databázových systémov, zoznámenie sa s veľkým množstvom informačných systémov či základy potrebné k riadeniu ľudí a projektov.
Ing. Mária Mišagová
Ing. Mária MišagováNess Košice Development Center
Vo svojej doterajšej kariére som prešiel troma rôznymi pozíciami v oblasti správy
SAP systémov, v rámci ktorých som zo študijného programu Hospodárska informatika aktívne využíval v praxi na dennej báze poznatky z predmetu Riadenie IT prostredia, hlavne incident, change a problem management; samotné znalosti z predmetu
Administrácia SAPu spolu so správou Databázových systémov bežiacich na rôznych
operačných systémoch (Windows Server, Linux). Momentálne ako Client Capability
Lead vediem vlastný team konzultantov a veľký migračný projekt vyžadujúci koordináciu veľkého projektového tímu ako aj množstva ostatných zdrojov, v ktorom uplatňujem poznatky získané absolvovaní predmetu Manažment projektov.
Ing. Martin Petrík
Ing. Martin PetríkDXC Technology
V rámci študijného odboru Hospodárska Informatika som nadobudol všeobecné
znalosti zo sveta IT. Hneď po skončení štúdia som mal široký záber a poznal viacero
typov informačných systémov, vedel som ako pracuje programátor, ako sa na svoju
prácu pozerá projektový manažér a ostatní členovia tímu. Pri veľkých projektoch kde
medzi sebou spolupracujú viaceré systémy, menia si medzi sebou údaje a každý systém zohráva inú úlohu sú tieto znalosti obrovskou výhodou oproti znalostiam a zručnostiam absolventov z čisto technických odborov. Pre mňa ako Business Analytika/
CRM Consultanta, ktorý je zodpovedný za návrh informačného systému bol štúdijný
program Hospodárska Informatika najlepšou voľbou.
Ing. Lukáš Jančík
Ing. Lukáš JančíkIBM Slovensko