KKUI / Pre uchádzačov / Inteligentné systémy

Inteligentné systémy

Inteligentné systémy

Študijný program Inteligentné systémy odboru Kybernetika ponúka vzdelávanie nielen v najnovších informatických technológiách ale kladie dôraz na ich využitie v aplikačných projektoch a výskume pre široké spektrum v oblasti inteligentných kybernetických systémov. Veľký dôraz kladieme okrem tém súčasnosti akými sú napr. klasická aplikovaná a priemyselná informatika, mikropočítače a vnorené systémy, automatizácia, databázové, webové a mobilné aplikácie, ale aj na vízie budúcnosti, akými sú napr. cloudová, priemyselná a sociálne robotika, umelá inteligencia, Smart Industry – big data, rozšírená realita, a senzorové siete, inter- net vecí a všetkého, kyberneticko-fyzikálne systémy, moderné metódy riadenia a diagnostiky, rozšírená realita.Naši študenti okrem získania základných teoretických poznatkov veľa prakticky programujú, projektujú, prepájajú fyzikálny a sociálny svet s inteligentným kybernetickým.

Profil absolventa

Absolvent je prakticky zručný v zavádzaní moderných informačných, sieťových a cloudových technológií do inteligentného riadenia kyberntických systémov, v správe a tvorbe systémov aplikovanej a priemyselnej informatiky, IoT, vo využívaní možností prostriedkov inteligentných informačných a riadicich systémov. Absolvent takisto získa potrebné znalosti pre implementáciu prostriedkov umelej inteligencie v oblasti robotiky, smart industry, interakcie stroj-človek, spracovania obrazov a údajov.

Odporúčané študijné plány

Čo ťa čaká?

  • Robotika
  • Metódy umelej inteligencie
  • Strojové učenie
  • Smart Industry
  • Diagnostika dynamických systémov
  • Internet of Things
  • Big data
  • Cloudové technológie
  • Deep learning