Ing. Jozef Mocnej, PhD. úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému Decentralizovaná IoT architektúra s podporou kvality pre efektívne využívanie zdrojov. Školiteľka: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov!