Ing. Martin Čertický, PhD. úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému Gameplay Experience: Psychofyziologické príznaky a strojové učenie v oblasti digitálnej zábavy. Školiteľ: doc. Dr. Ján Vaščák. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov!