Krátky film o fakulte k 50.výročiu založenia zobrazujúcich míľniky vašej histórie, súčasné a názory našich absolventov. Všetky úspešné fakulty sú očakávané dlhoročnej snahy a zodpovednej práce našich pedagógov, zamestnancov a aj študentov. V tomto úsilí nám poskytujú významnú podporu aj naši domáci a zahraniční partneri z akademického a priemyselného prostredia. Ďakujeme! >odkaz na youtube<